Το acrodance είναι συνδιασμός ακροβατικών και δημιουργικού χορού.
Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος άσκησης του σώματος και του πνεύματος.
Αποσκοπεί στην ελεύθερη κι αβίαστη ψυχοσωματική έκφραση.
Μέσα από την εξάσκηση των ακροβατικών και του χορού, πάντα με συνοδό τη δημιουργικότητα, οδηγούμαστε σε ψυχοσωματική ανάπτυξη.
Το σώμα δυναμώνει και διαμέσου της μυϊκής ενδυνάμωσης επέρχεται και η ψυχική ανάταση.
Όπως αναφέρει η Μπουρνέλλη Ν. στο βιβλίο Κινητική Δημιουργικότητα: «η κίνηση ως δημιουργική έκφραση παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, γιατί τον βοηθάει να αποκτήσει θετική προσωπική εικόνα και γνώση του εαυτού του».
Η διδασκαλία του acrodance έχει κατά βάση παιγνιώδη χαρακτήρα.
Πραγματοποιείται προθέρμανση, ακολουθεί το ακροβατικό και δημιουργικό μέρος και ολοκληρώνεται με αποθεραπεία και χαλάρωση.