3ης Σεπτεμβρίου 19Α, Αθήνα
ΤΚ 10432 Αττική,
Τηλ. 210-5228207
email: info@omidogym.com

Που είμαστε

Επικοινωνήστε μαζί μας